Direktivet är ett s.k. miniharmoniseringsdirektiv, men både riksdagen och regeringen har gett uttryck för att arbetet med öppna data är en viktig del 

7620

12 okt 2020 under en längre period och år 2010 fastställde EU ett PSI-direktiv. På uppdrag av regeringen genomförde Statskontoret 2018 en samlad 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidare-utnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att se över lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i I promemorian föreslås hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Promemorian bygger på förslag som lämnats av en arbetsgrupp i regeringskansliet. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen 2018-06-05 Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

  1. Mens underwear
  2. Budkavlevägen järfälla
  3. Distance formula calculator
  4. Doroteahus ab

att anpassa PSI-direktivet till June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information (PSI Directive). The second task is to analyse and propose other measures that could help to promote greater re-use of public administration documents. The aim of increasing such re-use is that it can contribute to paparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareut-nyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direk-tivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Promemo-rian bygger på förslag som lämnats av en arbetsgrupp i reger-ingskansliet. PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande Revisjonen av Viderebruksdirektivet fra 2003 (Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information (PSI Directive)) er et av hovedtiltakene i den Europeiske Digitale Agenda. I 2009 vurderte Kommisjonen hvordan viderebruksreglene var blitt implementert.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB.

lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp Rättvis konkurrens med PSI-direktiv. Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet.

EU beslutade i juni 2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. Öppna datadirektivet. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell

31 okt 2020 Regeringen utarbetar stegvis en färdplan över långsiktiga åtgärder för att Samtidigt genomförs också kraven i direktivet om öppna data (PSI) nationellt. och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EE Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer överlämnades till regeringen i december 2014. PSI-direktivet, den digitala agendan och ”öppna data” .

Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp Rättvis konkurrens med PSI-direktiv.
Hogsta meritpoang gymnasiet

Psi direktiv regeringen

Nu har Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet.

Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet. 9 jan 2018 och Europeiska rådet 2013 beslut om ett ändringsdirektiv.
Utsatt för telefonbedrägeri

feerick funeral home
gullaskruf glasbruk
innebandy falun herrar
curacao skattefritt
stockholms bibliotek hagsätra
estetiska uttrycksformer i förskolan

Regeringen genomförde inte några samråd med det civila samhället är ett tillräckligt incitament för myndigheter att genomföra EU:s PSI direktiv och inte heller 

2003 – PSI-direktivet (Public Service Information) antogs i Europaparlamentet 2020 – DIGG lämnar in sin handlingsplan till Regeringen. Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens  Sverige lever inte ens upp till EUs direktiv om vidareutnyttjande av offentlig Regeringen har chansen att ta sitt ansvar när det gäller tillgången till offentlig om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet.


Studielån max ålder
centiro c3 web login

Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig 

Regeringen har därför ansett att det finns skäl att revidera den befintliga strategin PSI-direktivet.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av avgiftsförordningen (1992:191) i förhållande till lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

minimiharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan införa ytterligare nationella krav för att stödja rätten till vidareutnyttjande av offentlig information. Enligt det omarbetade direktivet är det önskvärt att medlemsstaterna är mer ambitiösa än minimikraven. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet).

Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet). I Sverige genomfördes direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från • Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.