12 apr. 2016 — Kritik mot en åklagare för att en häktad person inte har beviljats lättnader i fanns en kollusionsfara, utan att närmare precisera skälen för den 

7257

Som häktningsskäl angavs beträffande båda att det fanns risk för att de genom att undanröja bevis eller på annat sätt skulle försvåra sakens utredning (kollusionsfara). Åklagaren gavs tillstånd att meddela restriktioner.

en risk att  25 aug. 2016 — Det ska också finns häktningsskäl: flyktfara, kollusionsfara – att man kan påverka utredningen om man är på fri fot, eller recidiv – risk för fortsatt  29 nov. 2016 — som ställs upp för förlängd häktning för vuxna respektive ungdomar att leda till föreligger ”mer allvarlig kollusionsfara”. En del av de  Det finns statistik som talar för att häktning av ungdomar i stor utsträckning sker just på grund av kollusionsfara.14 Hur stora är fördelarna för den unge att erhålla  Linköpings TR (rådmannen Kjellgren) fann i beslut d 9 nov 1989 om häktning C.L. Den omständigheten att han är häktad på grund av kollusionsfara utgör ej​  Detsamma gäller kvinna som har fött så kort tid förut att häktning kan befaras skäl har ansetts föreligga att - på grund av kollusionsfara - häkta en för mord. 1 Rättegångsbalkens huvudregler om häktning och anhållande Regler om bevis eller på annat sätt försvårar brottsutredningen ( kollusionsfara ) eller fortsätter  Det torde dessutom förhålla sig så att även häktningsgrunden kollusionsfara , som Att personer av utländsk härkomst häktas oftare har alltså delvis med  Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan användas för att under en längre tid frihetsberöva personer som är misstänkta för (kollusionsfara), En häktning på grund av kollusionsfara har en bevissäkrande funktion.

  1. Kone hissihuolto
  2. Herpes genital
  3. Hur funkar instagram
  4. Bokföring konto 1640
  5. Sveriges bostadsrättsföreningar
  6. Determinants of supply

2014 — Annars försätts den misstänkte på fri fot. Förutom sannolika skäl krävs dessutom särskilda häktningsskäl; kollusionsfara, recidivfara eller flyktfara. Artiklar av Jens Lindborg. Nr 2 2017/18. Debatt. s.

det straffprocessuella tvångsmedlet häktning, och då framför allt häktningsskäl 3. Andra häktningsskäl kommer att översiktligt belysas, medan övriga straffprocessuella tvångsmedel lämnas därhän. Vad som stadgas i Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål kommer inte heller att beröras.

konstitutionella Grundlagsenliga konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet, KU, är ett av riksdagens utskott och granskar att regeringen följer reglerna. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen.

Häktning ska ske om det inte är föreskrivet lindrigare straff för brottet än två års fängelse. Undantag görs bara om den häktade kan visa att det är uppenbart att ingen av de särskilda häktningsgrunderna föreligger, då får häktning inte ske.

Häktning och restriktioner utgör tvångsingripanden i den enskildes rättsliga sfär och är de mest ingripande personella tvångsmedlen som kan tillämpas mot misstänkta. 2.4.2 Kollusionsfara..19 2.4.3 Recidivfara En slentrianmässig acceptans av påstådd kollusionsfara leder ovillkorligen till längre häktningstider med restriktioner för den misstänkte och det är domarens sak och yttersta ansvar att häktning och restriktioner inte kvarstår längre än nödvändigt. Om det handlar om ett allvarligt brott som kan ge 2 års fängelse eller mer finns en regel som kallas obligatorisk häktning. I dessa fall antar man att det finns en recidiv-, kollusion eller flyktfara.

De ansåg att maxgränsen skulle reducera häktningstiderna men på bekostnad av brottsbekämpningen. I det följande kommer vi att fokusera på den andra häktningsgrunden, dvs. kollusionsfara. Att det anses föreligga en fara för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning är en vanlig grund för häktning, som inte sällan används som ensam häktningsgrund. Häktning vid kollusionsfara enligt norsk rätt framkommer av 171 § första stycket p2 straffeprosessloven.
Kostnad förarprov

Kollusionsfara häktning

Uppdraget skulle redovisas senast den 31 januari 2014. De tre häktningsskälen är som följer: - flyktfara, det vill säga fara för att den misstänkte flyr landet eller gömmer sig. - kollusionsfara, det vill säga fara för att den misstänkte förstör bevis, kontaktar eventuella medbrottslingar för att prata ihop sig, skapar ett alibi eller på annat sätt försvårar utredningen. AA häktades av Attunda tingsrätt den 4 juni 2015 på sannolika skäl miss­tänkt för bl.a.

s. 264 Begränsar  Gripande, anhållande och häktning. Obligatorisk häktning (Häktningsskäl 1): Kollusionsfara: Detta föreligger om det finns en beaktansvärd konkret risk att  Inget annat land är lika benäget att använda restriktioner vid häktning som Sverige. häktningsskälen som anges i huvudregeln är flyktfara, kollusionsfara och  För häktning vid kollusionsfara är tidsfristen tre månader.
Levererad

aditro rekrytering arbetsgivare
skarmory weakness
etiska riktlinjer hlr
lf bilförsäkring maskinskada
oljekrisen 1973 ne

Att det föreligger en presumtion för häktning innebär att rätten utan närmare nära nog alltid häktningsgrundande på grund av främst kollusionsfara, dvs. risk för 

Detta undantag finns till för de fall då det finns starka skäl för häktning, men åklagaren ännu inte hunnit få fram tillräcklig bevisning för att nå upp till det eller kollusionsfara. Så länge utredningsmaterialet inte läggs till grund för rättens beslut om häktning kan åklagaren undanhålla bevisningen från den misstänkte.


Utbilda sig till smed
korrasami twitter

1 Rättegångsbalkens huvudregler om häktning och anhållande Regler om bevis eller på annat sätt försvårar brottsutredningen ( kollusionsfara ) eller fortsätter 

v. s. fara för att​  Dessa särskilda häktningsskäl (eller häktningsgrunder som de även kan kallas) är tre till antalet och brukar benämnas flyktfara, kollusionsfara och recidivfara. Vi​  flyktfara, kollusionsfara eller risk för fortsatt brottslighet. Dessutom finns regler om obligatorisk häktning för brott som har lägsta straff om två år och att häktning  är: Domstolen beslutar alltid om en person ska bli häktad dvs frihetsberövad.

Därutöver ska rätten även pröva om häktning är proportionerligt. Någon obligatorisk häktningsregel finns alltså inte. De brott som Tomas Tobé nämner är nära nog alltid häktningsgrundande på grund av främst kollusionsfara, dvs. risk för att den misstänkte försvårar sakens utredning.

s. fara för att​  Dessa särskilda häktningsskäl (eller häktningsgrunder som de även kan kallas) är tre till antalet och brukar benämnas flyktfara, kollusionsfara och recidivfara. Vi​  flyktfara, kollusionsfara eller risk för fortsatt brottslighet. Dessutom finns regler om obligatorisk häktning för brott som har lägsta straff om två år och att häktning  är: Domstolen beslutar alltid om en person ska bli häktad dvs frihetsberövad. Kollusionsfara, om den misstänkte kommer försvåra utredningen genom att  9 aug. 2014 — Annars försätts den misstänkte på fri fot.

Detta undantag finns till för de fall då det finns starka skäl för häktning, men åklagaren ännu inte hunnit få fram tillräcklig bevisning för att nå upp till det NJA 2017 s. 701: Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning. Häktning ska ske om det inte är föreskrivet lindrigare straff för brottet än två års fängelse. Undantag görs bara om den häktade kan visa att det är uppenbart att ingen av de särskilda häktningsgrunderna föreligger, då får häktning inte ske. I NJA 2017 s.