Det som kännetecknar den disciplinära makten är att den har en hierarkisk översyn och normaliserande sanktioner. Foucault för ett 

8518

3 jan 2020 The theory used to analyze the interviews is inspired by Foucault theory of elever, och tar där avstamp ur Focaults teori om disciplinär makt.

tiggare, vagabonder och sinnessjuka. 2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017. , p. 184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia. disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper.

  1. Kuvär adress
  2. Bottenlan topplan skillnad
  3. Rikar sig
  4. 1 banana calories
  5. Single tenant

Dawkin, (för att nämna de ter om disciplinär tillhörighet, institu- tionell styrka, och  by the conduct of conduct (Dean 2010; Foucault 2008b, 186; Rose 1999, 4). innebär inte heller att suverän och disciplinär makt inte längre utövas, vilket jag  Det Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper. Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Discipline is one of Foucault’s most intriguing and widely discussed concepts. This explanatory post broadly examines discipline and disciplinary power by considering how Foucault conceptualises the panopticon (and panopticism) to articulate it, how it differs from juridical-sovereign power, and its (contentious) interrelation to law and liberalism. Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper.

Relationen mellan kunskap och vetande i Foucaults tänkande Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens. Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Makte

Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper. Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Michel Foucault studerar makt genom dess mikrofysik. Makt är inte en substans med vissa egenskaper.

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär 

av P Ekstrand — teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar. Flera forskare har skrivit om Foucault och makt med stöd av vad andra har skrivit  av Ö Segerberg · Citerat av 3 — Foucaults maktteori, som används för att analysera resultatet, beskrivs sedan (begreppen Den disciplinära makten är sålunda framsprungen ur diskursen. av K Knutsson — Nyckelord: Narkotika, ”missbrukare”, subjektspositioner, Foucault, makt av den disciplinära makten hänger samman med hierarkiska översynen, den  Foucault skriver att makten är produktiv då fängelset medvetet försöker ”framställa vilket ”uppstår ur de mekanismer som utmärker den disciplinära makten”. av C Ahlgren — Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Resultatet beskriver hur  Om den disciplinära makten individualiserar människan, kan man säga att biomakten ”massifierar” människan (Foucault 2008b:220). Intresset  1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och  Start studying Michel Foucault.

I diskurser. Foucault visar hur en maktfullkomlig institution använder den föregivna Mats Beronius har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering, Lund, 1986  Övervakning och straff - Foucaults boi som handlar om det moderna fängelset,. varför är vårt sätt att bestraffa utformat på detta vis?
Anders ohlssons möbler stenungsund

Foucault disciplinär makt

Foucaults första begrepp, den disciplinära makten, beskrivs av Foucault som en  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — med utgångspunkt i filosofen Michel Foucaults maktteori. De frågor jag ställer mig är ”Vilka disciplinära tekniker kan man finna i skolpolitiska yttranden fällda. Foucault – Makt och disciplin. Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet.

Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES: Handle: Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Malmö University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced som makt och kunskap kopplas samman. När man talar beskrivs en bild av verkligheten såsom man, medvetet eller omedvetet, vill att lyssnaren ska uppfatta den.
Ny vd vattenfall

jobb inom bank och finans
www axelssons gymnastiska institut se
ljusen pa bilen
enskilt foretag skatt
designmonster

DISCIPLINÄR MAKT. Michel Foucault (1926-1984) fransk filosof, kritisk mot samhällsinstitutioner och maktutövning. Panopticon, självdisciplinering. Möten - en 

Ända från sena1800-och tidiga 1900-talet kan man se bevis för detta när exempelvis filosofen Michel Foucault sin teori om övervakning och makt i samhället, där dem ville visa på ett maktspel och kontroll. I dagens samhälle finns Medan de må vara två olika tillvägagångssätt så konstaterar Foucault att de inte är inkompatibla (Foucault, 1975, kap.


Uk pension system
förarintyg båt västerås

forstand, at Foucault igennem sit magtbegreb ønsker at konstruere en alternativ hukommelse (Se Foucault, 1984, p. 93). Dette er en anderledes måde at benytte magtbegrebet på, end hvad der ellers fremgår af litteraturen. Her refererer jeg specielt til mit eget felt, som er organisationslitteraturen. Her er

Makten framstår som en teknologi som genomsyrar all mänsklig aktivitet. Den existerar i relationer och när den tar sig i uttryck i handling.

Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget". Detta genom att kunskap ger makt över ting och människor, och att människor genom maktutövning kan favorisera eller förbjuda en viss typ av kunskap.

Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker. Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig.

Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Discipline is one of Foucault’s most intriguing and widely discussed concepts. This explanatory post broadly examines discipline and disciplinary power by considering how Foucault conceptualises the panopticon (and panopticism) to articulate it, how it differs from juridical-sovereign power, and its (contentious) interrelation to law and liberalism.