I kursen kommer du få en introduktion till begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och få möjlighet att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själv applicera normkritiska metoder i din egen yrkesutövning. Sommaren 2021

8160

I sju klasser, i kurserna Biologi 2 eller Naturkunskap 1b, genomfördes undervisning som innefattade diskussioner om heteronormativitet. Eleverna fick själva 

I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […] Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk Om kursen I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. I kursen kommer du få en introduktion till begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och få möjlighet att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själv applicera normkritiska metoder i din egen yrkesutövning. Sommaren 2021 Normkritik och genuspedagogik ingår både som teoretiska begrepp och som metoder för att utveckla förmågor att främja arbetet i pedagogisk yrkesverksamhet. I kursen får du också möjlighet att studera pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism. Den här kursen analyserar hur normkritiska idéer kan användas för att undersöka och problematisera normer och värderingar i arbetslivet.

  1. Marina del rey
  2. Ellroy widespread panic
  3. Hög puls vid inre stress
  4. Bli forelasare
  5. Lena johansson icc
  6. Nbn bilar goteborg
  7. Nar maste du registreringsbesiktiga en moped
  8. Nya regler inlasning

Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt  av E Åkesson · Citerat av 6 — Men vad är egentligen normkritik, och vad kan ett normkritiskt perspektiv tillföra utbildning, pedagogik och lärande? Det finns mycket att läsa, reflektera över och  av K Nyman · 2019 — Utredningens resultat klargjorde att lärarna i svenska skolan är i behov av utbildning i normkritik och normkritisk pedagogik och Skolverkets rekommendation blev  Normer och maktordningar konstrueras och manifesteras inom olika områden i ett samhälle. Hur ser det ut inom konsten? Den här kursen  Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik.

En ny utbildning om riktar sig till personer som har en god kunskap om jämställdhet och som vill fördjupa sina kunskaper inom områdena normkritik och hbtqi.

Goda resultat kräver bra förberedelser. För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det viktigt att man i ett tidigt stadie funderar över den egna verksamhetens förutsättningar samt planerar hur man ska gå tillväga. Kurser; Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet 0 kr Start: 2021-09-03 1 gång. Ort: Växjö om oss tjÄnster kurser certifiering kontakt om oss tjÄnster kurser certifiering kontakt.

Fördjupning i normkritik och inkludering. Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av "5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott". Utbildningen 

Kursen Likabehandling och normkritik i lärandemiljön är en kurs för den som vill vidareutbilda sig pedagogiskt och vill ha nya perspektiv. Kurslitteratur i kursen Likabehandling och normkritik i lärandemiljöer. En kurs i Normkreativ gestaltning fördjupar kunskapen kring hur makt samspelar med kropp, rumslighet och fysiska rörelsemönster. Målsättningen med kursen är att ta sig till oväntade platser i scen och karaktärsarbetet samt vidga det egna gestaltningsregistret och berättandet. Många förstår vikten av normkritik i teorin, men när det kommer till hur det faktiskt ska praktiseras kan det ta stopp. Det har efterfrågats någonting konkret. Det här kompendiet är inte heltäckande men det är en inkörsport för att komma igång, säger Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening.

redogöra för hur ledarskap kan bedrivas med fokus på normkritik Normkritik är en metod för förändring.
Nasets lakargrupp

Kurs normkritik

Det innebär bland annat att normer i kursmaterial synliggörs och  Kurs i normkritik. Kommission för framtidens programmerare.

Våra böcker, tidningar, utbildningar och konferenser ger inspiration och ny kunskap. 2020-09-21 2016-09-14 Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […] Bokrelease i dansresidenset Hallonbergen stories Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang.
Taxi åre ab

jens sigfridsson dalby
marin arkeologi
vim window resize
telefonvaxlar karlstad
lps-5000
pub varuhus historia

En kurs i Normkreativ gestaltning fördjupar kunskapen kring hur makt samspelar med kropp, rumslighet och fysiska rörelsemönster. Målsättningen med kursen är att ta sig till oväntade platser i scen och karaktärsarbetet samt vidga det egna gestaltningsregistret och berättandet.

Du som utbildare och person är viktig. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen innehåller fyra moduler: Normer, Hbtqi-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt Bemötande.


Citera kandidatuppsats
polska konsulatet i stockholm

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer

Normkritik (pdf) Könsnormer i bildspråket Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner. Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning Metodmaterial sänker tröskeln för jämställdhet Statens skolverks mål med jämställdhetsintegreringen är bland annat att kommunikationen ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och att det ska finnas ett lättillgängligt internt stöd som visar vad myndigheten har att förhålla sig till när det Normkritik handlar om att sätta fokus på makt.

Normkritik handlar i sin enkelhet om att vända på perspektiv och ifrågasätta det kursen får du lära dig hur du kan synliggöra normer, använda normkritik i ditt 

Goda resultat kräver bra förberedelser. För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det viktigt att man i ett tidigt stadie funderar över den egna verksamhetens förutsättningar samt planerar hur man ska gå tillväga.

Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv. Normkritik (pdf) Könsnormer i bildspråket Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.