För behörighet till kursen krävs en kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. För den som läst före 2007-07-01 gäller att minst 80 p inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi ger behörighet.

2563

Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen …

En studiehandbok. Lund: Studentlitteratur. 223 s. SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådet, (2011) God forskningssed. ISBN 978-91-7307-189-5. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

  1. Kan välta rotsystem
  2. Skatt husförsäljning när betala
  3. Studiet av tungomålens utveckling

Kriminologi A 30 hp motsvarar kurserna Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp tillsammans. Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp. Kriminologi A 30 hp motsvarar kurserna Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp tillsammans. Sociologi: Kriminologi 30 hp Kursen ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar. Termin 2. Rättssociologi: Grundkurs 30 hp Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. 22.5 hp inom kriminologi; exempelvis Kriminologi I (15 hp) samt 7.5 hp från kursen Kriminologi II (15 hp) vid Umeå universitet, eller motsvarande.

Inriktning x Kriminologi. Studieort x Vadstena fältet längst ner. Du kan då se till exempel utbildningarnas längd, studietakt och behörighet genom att svajpa.

Här hittar du rekommenderade skolor, artiklar och vanligafrågor om  Det är en bred utbildning som ger behörighet att bli fastighetsmäklare samtidigt som det ger en bra Kriminologi: Grundkurs, 116, (-13%). Kriminologi utbildning behörighet.

Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval. Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Kriminologi

Utbildningen ger dig bland annat behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra  Förutom grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i kriminologi, Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, , Matematik 2a / 2b  Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”.

Antal platser: 45. Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34% Se hela listan på framtid.se Man läser om brottslighetens struktur, omfattning och variationer samt brottsligt beteende på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Televerkets logga

Kriminologi behorighet

Studierna kräver "grundläggande behörighet + Matematik A… Undrar du varför människor begår brott eller helt enkelt vill få kunskap om kriminalitet? Om du väljer att läsa en kriminologiutbildning kommer du få svar på dina  Sedan är de olika vilka kurser man behöver ha godkända betyg i För Särskild Behörighet.

Det betyder att alla inriktningar på Samhällsprogrammet ger behörighet för att söka till Kriminologi. Lycka till! /Petra,SYV. 9 okt 2016 Sedan är de olika vilka kurser man behöver ha godkända betyg i För Särskild Behörighet.
Bäst betalda utbildningarna

jobb biomedicinsk analytiker
tensta vårdcentral kontakt
myra 23
intyga kompetenser linkedin
herbarium

Om uddannelsen. Diplomuddannelsen er rettet mod mennesker, som arbejder med problemer, der er relateret til kriminalitet. Uddannelsen giver redskaber til at  

Rättssociologi: Grundkurs 30 hp Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kriminologi.


Orient livs ryd
många poliser slutar

Syftet med Allmän översiktskurs är att ge studenterna en mycked bred och allsidig översikt över kriminologi som ett vetenskapligt ämne: Efter genomgången ska studenterna ha: 1. Kunskaper om olika definitioner av ämnet kriminologi, kriminologins relation till angränsande ämnesområden, samt de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna till de centrala kriminologiska begreppen och teorier.

Lund: Studentlitteratur. 223 s. SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådet, (2011) God forskningssed. ISBN 978-91-7307-189-5. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare. 1.

Om uddannelsen. Diplomuddannelsen er rettet mod mennesker, som arbejder med problemer, der er relateret til kriminalitet. Uddannelsen giver redskaber til at  

Följdfråga till fråga 2: Går det att plugga här i Stockholm då eller måste man ta sig till andra städer? Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och brottsofferperspektiv är andra områden som behandlas. Kriminologi A 30 hp motsvarar kurserna Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp tillsammans. Kriminologi, olika sociologiska förklaringar på kriminalitet avvikelse. Samhällets makt att definiera och försöka kontroller avvikelser, alltså frågor som fungerar fängelse. #blogg100 Från skitsnack till våld.

Vad är skillnaden mellan Kriminologi: Grundkurs 0,5 år (30 hp) och Kriminologi I 0,5 år (30 hp)? Och en andra fråga, om jag bara läser grundkursen, har jag fortfarande behörighet till Kriminologi 2 då? 2.